W zależności od ilości poprawek i zmian wprowadzanych przez Klienta, trwa to zwykle nie dłużej niż 3 dni od dnia dostarczenia pomiarów pomieszczenia.

Copyright © 2013 Polmeb. All Rights Reserved.